Postup při nálezu či poranění injekční stříkačkou

 

Jednoduchý návod, jak postupovat při nálezu injekčního materiálu:

1. Injekční odpad, pokud možno, nesbírejte. Většina zranění je způsobena neodbornou manipulací. V případě nálezu dětmi je důležité informovat je, že by měly informovat rodiče, učitele nebo jiného dospělého.
 

2. Zabraňte přístupu ke stříkačce - slovním zákazem, přehozením novinami, hlídáním, aj.

3. Zavolejte pracovníkovi KC na telefonní číslo +420 732 625 592 nebo na Městskou policii (tel. číslo 156).

4. Oznamte lokalitu nálezu, množství stříkaček a zanechejte na sebe kontakt (v případě potřeby podrobnějších informací).

 

Pokud nelze aktuálně tento postup použít a musíte stříkačku odstranit sami, doporučujeme tento postup:

1. Připravte si pevnou nádobu, do které stříkačku umístíte. Vhodná je uzavíratelná plastová láhev či plechovka.
 

2. Nejlépe v rukavicích (nebo přes kapesník, ubrousek, igelitový sáček) uchopte stříkačku co nejdále od jehly a vložte do nádoby.

3. Nádobu bezpečně uzavřete (víčkem, rozšlápnutím plechovky, aj.) tak, aby stříkačka nemohla vypadnout.

4. Po domluvě předejte terénnímu pracovníkovi KC nebo v nejhorším případě vhoďte do uzavřeného kontejneru na komunální odpad (stříkačka je zavřená v nádobě, takže je riziko zranění minimalizováno). 

  

Likvidace stříkaček

 IMG_20140901_161637.jpgIMG_20140901_161643.jpgIMG_20140901_161709.jpgIMG_20140901_161718.jpgIMG_20140901_161723.jpgIMG_20140901_161727.jpgIMG_20140901_161735.jpgIMG_20140901_161742.jpgIMG_20140901_161810.jpgIMG_20140901_161844.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poranění injekční stříkačkou

Stále častěji se setkáváme s problémem poranění se o pohozené injekční stříkačky. Tyto injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou injekční uživatelé drog a tím bezprostředně ohrožují osoby, které se o ně náhodně poraní.

Injekční uživatelé drog jsou mnohem častěji postiženi některými infekčními chorobami, a to zejména těmi, které jsou přenášeny krví - virovými žloutenkami typu C, B a také virem HIV.

Po poranění o použitou jehlu je velmi důležité provést soubor opatření, která zamezí nebo alespoň sníží riziko vzniku výše uvedených infekčních onemocnění.

 

Okamžitá opatření při poranění o použitou jehlu:

1. Bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdléle volně krvácet. Krvácení totiž sníží dávku viru. Ranku nemačkejte!
 

2. Po zastavení krvácení ranku důkladně omyjte vodou a mýdlem a ošetřete dezinfekčním roztokem - nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem. Tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek.

3. Co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, event. Krajské hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.