Exkurze, praxe a stáže

 

Exkurze

Kontaktní centrum ve Znojmě nabízí možnost odborné exkurze v zařízení. Exkurze je určena zj. studentům středních škol a jejich vyučujícím. Exkurze obsahuje představení služby, prohlídku prostor, teoretické seznámení s problematikou závislostí, v závěru diskuzi a samozřejmostí je zodpovězení případných dotazů.

Záměrem je seznámit zúčastněné s možnostmi řešení obtížných situací spojených s návykovými látkami. Z toho zejména, kam se obrátit v případě problému spojených s užíváním návykových látek.

Cílem je poskytnout studentům informace z východisek práce s uživateli drog, sociální práce, fungování nízkoprahového zařízení a fungování komplexního systému péče o drogově závislé.

Délka exkurze je v rozmezí 60-90 minut dle vlastní aktivity. Kapacita cca 20 osob.

Nabízená exkurze je zdarma!

 

V případě zájmu prosím kontaktujte pracovníky centra:

- telefonicky: +420 777 916 270

- e-mailem: kcentrum.zn@podaneruce.cz

 

 Praxe/stáže

Společnost Podané ruce umožňuje ve svých centrech výkon praxe či odborné stáže. Ve městě Znojmě se jedná o nabídku realizace praxe v rámci registrované sociální služby, kterou je Kontaktní centrum ve Znojmě.

Praxe či stáže je možno provádět v krátkodobém i dlouhodobém měřítku. Preferování jsou zájemci o dlouhodobou formu spolupráce. Praxe jsou poskytovány bezplatně.

Základem výkonu praxe v zařízení je účast na provozu ambulantní formy služby, která probíhá denně mezi 10 a 14 hodinou.

 

Nabídka je určena:

- studentům vyšších odborných nebo vysokých škol s humanitním zaměřením,

- pracovníkům jiných zařízení pro uživatele drog nebo zařízení na tyto služby navazující.

Během této doby frekventant získá jednak teoretické informace o fungování zařízení a také bude v přímém kontaktu s klienty kontaktního centra. Není však oprávněn účastnit se výměnného programu, individuálních sezení s klienty, nemá přístup k osobní dokumentaci klientů. Frekventant se svou účastí zavazuje k povinnosti mlčenlivosti. Je proškolen v rámci PO a BOZP.

Frekventant absolvuje před samotnou praktickou realizací základní teoretickou přípravu.  V této přípravě získá frekventant následující přehled: 

  • o organizaci, 
  • o centru,
  • o nabízených službách,
  • o cílové skupině a přístupu Harm Reduction a Public Health.

 

Kritéria pro přijetí:

  • věk nad 21 let,
  • vstupní pohovor s vedoucím služby,
  • zájem o obor, studium humanitního charakteru či práce v zařízení pro uživatele drog.

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

- telefonicky: +420 777 916 270

- e-mailem:kcentrum.zn@podaneruce.cz