ŠKOLA a DROGY

 

Máte podezření? Došlo k odhalení problému s užíváním drog a teď přemýšlíte, jak postupovat? Potřebujete se poradit? Můžete se obrátit právě na nás!

Kontaktní centrum ve Znojmě je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve městě Znojmě působí od roku 2001 jako jediné specializované centrum zabývající se problematikou závislostí.

Pracujeme na řešení jak se samotným jednotlivcem v problému s drogami, tak i s celou rodinou či institucí!

Nabízíme:

  • Individuální poradenství (učitelům, jednotlivým členům rodiny i samotnému uživateli drog)
  • Práci s rodinou

Jak na to?

Obrátit se na nás můžete osobně, emailem či telefonicky.

Sídlíme na Horní České 4, Znojmo (k osobní konzultaci je potřeba se předem telefonicky objednat).

E: kcentrum.zn@podaneruce.cz

M: 777 916 270

 

Doporučené odkazy a literatura:

http://www.asociace.org/aktuality/reakce-a-n-o-na-clanek-s-nazvem-jezdi-po-republice-a-odrazuje-deti-od-drog-drahy-a-neucinny-spas-kritizuji-protidrogovy-vlak-odbornici/

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6575/tdau17003enn.pdf

ŠEJVL, J., ZAPLETALOVÁ, J., KABÍČEK, P. VEDRALOVÁ, J. ENDORÖDIOVÁ, L. Testování dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření z užití návykové látky: Manuál vhodného postupu. 1. vyd. Praha: WOlters Kluwer ČR, a.s., 2013. 88 s.