Doručování pošty

 

Doručování pošty klientům kontaktního centra

Klienti centra mají možnost využít adresy kontaktního centra pro doručování osobních písemností. Nutno však zdůraznit, že uvedená adresa (Horní Česká 4) slouží pouze za účelem doručování pošty. Klienti na této adrese nebydlí, ani se zde dlouhodobě nezdržují!

Základní předpoklady:

  • předchozí domluva s pracovníkem, 
  • pravidelná účast na programu,
  • osobní zájem,
  • prolomení anonymity,
  • bezprizornost a tím splněná účelnost. 

Sdělením jména a příjmení, na které bude pošta doručována dochází k prolomení anonymity. Situace je ošetřena dokumentem ohledně Sdělení osobních údajů za účelem zasílání pošty na adresu kontaktního centra.

Klient má dále povinnost aktivně se zajímat o stav písemností. Veškerá korespondence je uložena mimo přístup ostatních osob a maximálně po dobu 1 roku. 

Záměrem je usnadnit vyřizování osobních záležitostí klientům.