Terénní program

Provozní doba TERÉNNÍHO PROGRAMU:

 

Pondělí

14:00 - 16:00 (Znojmo)

Středa

8:00 - 10:00 (Znojmo)

Čtvrtek

14:00 - 18:00 (venkov)

 

Terénní práce s uživateli drog vychází z obecných parametrů definujících terénní programy - vyhledávání kontaktů s cílovými skupinami populace mimo rámec některé instituce. Nečeká na to, až jednotlivec sám začne hledat pomoc, protože má problémy, ale sama vyhledá jednotlivce, aby jim přímo v komunitě poskytla informace a služby.

Program je obecně zaměřen na uživatele nelegálních látek (viz Komu je služba určena). Pracovníci se v terénu setkávají s dalšími klienty tzv. skryté populace uživatelů drog.

Mezi ně řadíme:

 • experimentátory - mladí uživatelé v počátečních stádiích drogových experimentů,
   
 • děti ulice, které nacházejí přechodný azyl v drogových bytech a squatech,
   
 • pravidelní uživatelé drog, jejichž zdravotní a sociální situace ještě není debaklová a jsou motivování ke kontaktu s pomáhající institucí. Pravidelným užíváním se myslí minimálně víkendové užívání.

Při práci s problémovými uživateli drog se vychází z konceptů nízkoprahových služeb (viz Zásady poskytování služby), Harm Reduction a Public Health (viz Poslání a cíle).

 

Samotná terénní práce vychází z následujících principů:

 • udržet nízký výskyt HIV/AIDS a snížit výskyt hepatitid B a C,
   
 • snížit počet úmrtí v důsledku předávkování, 
   
 • motivovat uživatele drog ke změně životního stylu směrem k abstinenci,
   
 • učit uživatele zásadám bezpečnějšího braní a zásadám bezpečného sexu,
   
 • motivovat klienty k výměně použitého injekčního materiálu nebo jeho bezpečné likvidaci,
   
 • udržovat nejvíce exponovaná místa v čistotě (sběr pohozených stříkaček a jejich bezpečná likvidace viz panel Veřejnost - Postup při nálezu a poranění se o injekční stříkačku),
   
 • navazovat důvěru a motivovat klienty ke kontaktu se službami pro uživatele drog,
   
 • monitoring drogové scény, depistáž a sběr dat.
   

 

Terénní program je provozován v kombinaci pěší i mobilní formy streetworku, a to ve městě Znojmě i ve vytipovaných obcích bývalého okresu Znojmo, tzv. na venkově. Současně působíme pouze v rámci ORP Znojmo, konkrétně obsluhujeme obce: Hrušovany nad Jevišovkou, Hevlín, Hrádek, Valtrovice, Božice, Křidlůvky, Dyjákovice.

Kontaktovat nás je možné prostřednicvím mobilního telefonu (+420 778 765 885) anebo online přes facebookové stránky s názvem Kontaktní centrum ve Znojmě - domluvíme schůzku a do vzdálenějších míst přijedeme služebním automobilem.