Poskytované služby

Mezi základní nabídku služeb kontaktního centra patří:

 • asistenční služba (jako forma doprovodu klienta např. při jednání a vyřizování osobních záležitostí),
 • hygienický servis (osobní hygiena, možnost praní a sušení prádla, výdej obnošeného šatstva),
 • informační servis,
 • individuální poradenství = konzultace pro uživatele služeb, jejich rodinné příslušníky a blízké osoby,
 • korespondenční práce s klienty (nejčastěji ve výkonu trestu odnětí svobody),
 • nabídka využití telefonu a počítače s připojením na internet při řešení aktuální nepříznivé situace klienta,
 • pomoc v krizových situací (face to face, po telefonu a internetu),
 • potravinový servis základního rozsahu (instantní potraviny, tekutiny),
 • sociální práce (pomoc a poradenství v oblasti sociálně-právní problematiky),
 • telefonické, písemné a internetové poradenství,
 • testování infekčních chorob (hepatitidy typu B a C, HIV, syfilis) a související poradenství,
 • vstupní zhodnocení stavu klienta,
 • výměnný program injekčních stříkaček (včetně poskytování tzv. sekundární výměnného programu) a distribuce dalšího specifického zdravotnického materiálu (včetně kondomů a těhotenských testů) vedoucího ke snížení zdravotních rizik spojených s životním stylem uživatelů drog a související poradenství a informační servis,
 • základní zdravotní ošetření a poradenství,
 • zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb včetně léčby závislostí.