Poskytované služby

Mezi základní nabídku služeb patří:

 • asistenční služba (jako forma doprovodu klienta např. při jednání a vyřizování osobních záležitostí),
 • hygienický servis (poskytnutí možnosti osobní hygieny, možnost praní a sušení prádla, výdej obnošeného šatstva),
 • informační servis,
 • individuální poradenství,
 • korespondenční práce (písemný kontakt s klientem ve vazební věznici či výkonu trestu odnětí svobody),
 • nabídka využití telefonu a počítače s připojením na internet při řešení aktuální nepříznivé situace klienta,
 • poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům,
 • pomoc v krizových situacích,
 • potravinový servis,
 • práce s rodinou,
 • sociální práce (pomoc v oblasti sociálně-právní problematiky, zprostředkování dalších služeb),
 • telefonické, písemné a internetové poradenství,
 • testování infekčních chorob (hepatitidy typu B a C, HIV, syfilis) a související poradenství,
 • výměnný program injekčních stříkaček, jejich bezpečná likvidace a distribuce dalšího tzv. harm reduction materiálu, včetně sběru pohozených injekčních stříkaček,
 • základní zdravotní ošetření a poradenství,
 • zprostředkování dalších služeb včetně léčby závislostí.