Kontaktní centrum

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení, která běžně nabízejí bezpečné prostory pro časově omezený pobyt, zdravotní edukaci a poradenství, programy výměny jehel a stříkaček, zprostředkování léčby závislosti.

V prostorách většiny těchto zařízení není dovoleno obchodovat s drogami, uskutečňovat finanční transakce nebo si aplikovat drogy, přičemž porušení těchto pravidel může mít za následek časově omezený zákaz vstupu do zařízení. 

Cílem nízkoprahového přístupu je podchytit více osob vykazujících vzorce problémového užívání v co možná nejranější fázi a udržet s nimi kontakt, čímž je možné je chránit před zdravotními následky, aniž by od nich byla vyžadována abstinence. 

 

Kontaktní centra jsou jakousi vstupní branou do sítě odborných služeb a prvními institucionálními zařízeními, se kterým se klienti - uživatelé drog setkávají. Podoba a průběh prvního kontaktu jsou proto zásadní. Kontaktní práce je jednou ze základních aktivit, kde cílem je navození kontaktu pracovníka a klienta plného důvěry a otevřenosti. V rámci tohoto kontaktu se usiluje o změnu rizikového chování klientů s cílem motivovat je ke změně životního stylu s výhledem abstinence.

 

Provozní doba:

                                             

Pondělí

 10:00 - 14:00

Úterý

 10:00 - 14:00

Středa

 10:00 - 14:00

Čtvrtek

 10:00 - 14:00

Pátek

 10:00 - 14:00