O nás

O organizaci

Společnost Podané ruce, o.p.s. pomáhá lidem v náročných situacích jejich života ve dvou stěžejních oblastech jejich života: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží.

Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat či společně vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

 

Základní informace o zařízení

Kontaktní centrum ve Znojmě je od 1.1.2007 registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je dle výše uvedeného zákona definována jako služba sociální prevence a je poskytována v ambulantní a terénní formě.

Dle § 59 je Kontaktní centrum definováno jako nízkoprahové zařízení poskytující služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

  • sociálně terapeutické činnosti,
     
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
     
  • poskytnutí podmínek pro základní hygienu.

S ohledem na povinnost certifikace je zařízení držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování kontaktních a poradenských služeb terénních programů vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky