Kdy je člověk závislý?

a) Definice závislosti

Podle Světové zdravotnické organizace (dále jen WHO) lze drogovou závislost definovat jako psychický i fyzický stav charakterizovaný změnami chování a dalšími reakcemi, které vždy zahrnují nutkání užívat drogu opakovaně pro její psychické účinky a také proto, aby se zabránilo vzniku nepříjemných stavů vznikajících při nepřítomnosti drogy v organismu. 
Podle Mezinárodní klasifikace nemocí byla definována jako skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má udaného jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více.


b) Podmínky závislosti

Podle WHO je závislost podmíněna tím, jestliže během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů: 

 • silná touha nebo pocit puzení užívat látku, 
   
 • potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství látky, 
   
 • užívání látky k odstranění abstinenčních příznaků, 
   
 • průkaz tolerance (vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinků původně vyvolaných nižšími dávkami),
   
 • postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času potřebného k získání nebo užívání látky, 
   
 • pokračování v užívaní přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků.

 

Zdroj: 

http://www.nicm.cz/definice-zavislosti

http://giobio.ic.cz/dok/ram/bi/toxikomanie_wiki.pdf