Jaké jsou fáze závislosti?

 1. experiment

- občasné užívání přináší báječné a nepoznané prožitky, 

- negativní účinky jsou nepatrné (varovná upozornění nebývají přijímány),

- droga se stává prostředkem pro únik z reality, je spolehlivým přítelem,

- školní výsledky mohou být dokonce lepší,  

- rodina/partner o ničem neví, vše je dobře utajeno.

 

Asi 60% uživatelů končí s drogami v 1. fázi.

 

2. sociální užívání

- užívání drog se stává pravidelnějším, např. o víkendu, 

- drogy se užívají na sociálně přijatelných místech, např. v klubu, na diskotéce, ... 

- uživatelé si stanovují pravidla, aby zabránili vzniku závislosti, 

- program se někdy přizpůsobuje touze po droze, 

- začínají se zanedbávat původní zájmy, jdou do ústraní, 

- začíná se zanedbávat škola (docházka, povinnosti, ...),

- příchody domů bývají opožděné, 

- horší se školní prospěch, pracovní výkon a vztahy, 

- "staří" kamarádi jsou vyměněni za "nové", kteří jsou spojeni s drogami. 

 

Uživatelé občas mohou pociťovat problémy a ve slabší chvilce se mohou i svěřit. Obvykle žádají o pomoc a zároveň chtějí drogy užívat dál. Odborná pomoc je žádoucí, hranice propadu do závislosti je velmi blízká.

 

3. každodenní užívání

- život se začíná točit jen kolem drog, 

- neřešené problémy přinášejí stále větší stres, 

- mizí kontrola nad užíváním, 

- celkově mizí vůle a původní zájmy, 

- životní styl vede k vyloučení ze školy, ztrátě zaměstnání, 

- konflikty v rodině či partnerském vztahu mohou vést až k úplnému rozkolu, 

- peníze na obstarání drog jsou získávány různými způsoby (krádeže, dealerství, prostituce).

 

Uživatelé většinou touží po pomoci, chtějí s drogami skoncovat, ale nedaří se jim to. Odborná pomoc dlouhodobějšího rázu je jednou z varitant. 

 

4. užívání pro dosažení normálu

- život bez drog je nesnesitelný, 

- uživatel není schopen reálného nadhledu, ztrácí vlastní důstojnost, koná proti své vůli, 

- původní vztahy jsou zničeny, osoba žije v izolované komunitě uživatelů drog, 

- pohyb v bludném kruhu jej zbavuje posledních sil a chuti žít. 

 

Nutná je odborná pomoc zvenčí. Neodmítne-li ji, nastupuje proces dlouhé a obtížné léčby. 

 

 

Zdroj: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Drogov%C3%A1_z%C3%A1vislost

http://giobio.ic.cz/dok/ram/bi/toxikomanie_wiki.pdf