Závislost

 

V této části se budeme zabývat pojmem Z Á V I S L O S T. Vzhledem k obsahu stránek se zaměříme na závislost na psychoaktivních látkách.  Vynecháme tedy ty ne-látkové (závislost na internetu a počítačových hrách, nakupování, workoholismus, patologické hráčství aj.). 


Odpovíme si na otázku, kdy je člověk závislý? Podíváme se na definici a podmínky závislosti. Nastíníme jednotlivé fáze

Do této sekce bude neomylně patřit i pojem abstinenční syndrom, který je s užíváním nelegálních látek úzce spjat...