Slangový slovník

absťák

abstinenční syndrom nebo lépe syndrom z odnětí je stav, který nastává po přerušení užívání drog u závislých osob, má složku psychickou a tělesnou, může být i smrtelný, zvláště po vysazení alkoholu, benzodiazepinů a barbiturátů

acid

LSD - halucinogenní látka, nejčastěji užívaná ve formě malého papírku (trip, papír, papírek) napuštěného účinnou látkou

áčko

Alnagon, lék s obsahem kodeinu

áčko

hepatitida typu A (žloutenka)

ádéčka

antidepresiva, moderní nenávykové léky určené k léčbě deprese

afghán

hašiš (původem z Afghánistánu)

alkáč

alkohol, resp. alkoholik

alobal

hliníková fólie, používaná ke kouření heroinu (tzv. chytání dračích ocásků).

amsterdam shop

obchod se sběratelskými předměty (novými syntetickými drogami, které nejsou uvedeny v zákoně o návykových látkách, tudíž jejich prodej je v ČR legální), jinak také "smart shop"

andělský prach

PCP ( phencyclidin-piperidin), z angl. angel dust

apač

Apaurin (jeden z firemních názvů pro léky ze skupiny benzodiazepinů s účinnou látkou diazepam)

aqua, akva

voda pro injekční použití (aqua pro injectione), součást sterilního materiálu distribuovaného uživatelům drog prostřednictvím kontaktních center a terénních programů

átéčko

AT ambulance/ordinace, specializovaná psychiatrická ordinace zaměřená na problematiku závislostí (z původního A - alkohol, T - toxikomanie)

bad trip

(z angličtiny špatný výlet) stav, kdy droga místo očekávaných účinků vyvolala nepříjemné pocity (strach, úzkost, nepříjemné halucinace, paranoia), charakteristický u halucinogenů

béčko 1

látka pokoutně vyráběná nejčastěji z kodeinu, patří do skupiny opioidů (viz heslo opioidy). Aplikuje se nitrožilně a poměrně rychle vyvolává závislost. V posledních letech byl v tuzemsku vyráběný "braun" do jisté míry zatlačen do pozadí importovaným heroinem

béčko 2

hepatitida typu B (žloutenka)

benga

policisté

benzák, benzáky

léky ze skupiny benzodiazepinů (Diazepam, Rivotril, Neurol, Xanax apod.), užívané primárně k léčbě úzkosti, návykové.

bílej

heroin podle barvy - čistoty (bílý heroin, zpravidla "kvalitnější" než hnědý heroin), případně označení i jiné drogy, která má podobu bílého prášku (pervitin, kokain)

bouchnout si

injekčně si aplikovat drogu

brát (něco)

užívat drogy

braun

látka pokoutně vyráběná nejčastěji z kodeinu, patří do skupiny opioidů, aplikuje se nitrožilně a poměrně rychle vyvolává závislost, v posledním desetiletí byl v tuzemsku vyráběný "braun" do jisté míry zatlačen do pozadí importovaným heroinem

braunka

injekční stříkačka (podle výrobce injekčních stříkaček B Braun)

brko, brčko

marihuanová cigareta

brown

braun, látka pokoutně vyráběná nejčastěji z kodeinu, patří do skupiny opioidů, případně název pro hnědý heroin (v AJ ve spojení brown sugar).

buchna

injekční stříkačka

céčko

hepatitida typu C (žloutenka)

citronka, citron

citronová šťáva z citronu nebo z tzv. citronky (prodávané v obchodech k dochucení jídel, obsahující kyselinu askorbovou) se používá k rozpuštění heroinu před jeho injekční aplikací

crack

volná báze kokainu určená ke kouření

cukr

kokain (z AJ white sugar)

czecho

pervitin (takto je pervitin označovaný zejména v zahraničí, je považován za víceméně typicky českou drogu, proto "czecho")

čára

droga upravená pro užití šňupání, jinak také tzv. lajna

čaras

druh hašiše, užívaný hlavně v Indii

český heroin

jinak také tzv. braun, látka pokoutně vyráběná nejčastěji z kodeinu, patří do skupiny opioidů. Aplikuje se nitrožilně a poměrně rychle vyvolává závislost. V posledním desetiletí byl v tuzemsku vyráběný "braun" zatlačen do pozadí importovaným heroinem

čistý

ve spojení "být čistý" - tedy nebrat drogy, ve spojení „máš čistý“ = máš čisté injekční stříkačky

čokoláda

hašiš (zformovaná sušená pryskyřice ze samčích rostlin konopí)

čórka

krádež (u závislých většinou motivovaná snahou opatřit si prostředky na drogu)

čtvrtka

čtvrtina tablety Subutexu na černém trhu

čtvrtka

čtvrt gramu drogy

dát si (něco), dát si čáru

aplikovat si drogu, šňupnout si drogu

dealer

v prostředí drogové scény obchodník s drogami

déčko

deprese

dekontaminace, dekontoška

časopis Dekontaminace vydávaný o. s. SANANIM pro uživatele drog

dělat peníze

opatřovat si peníze na drogy, většinou nelegálně

depka

deprese

detox

detoxifikační jednotka, pobyt na detoxu bývá úvodem pobytové léčby (detoxikace organismu od drogy, zvládnutí abstinenčních příznaků)

dezinfekce

alkoholový tampón pro dezinfekci místa vpichu

diák

Diazepam, lék ze skupiny benzodiazepinů (léky proti úzkosti, často zneužívané, vyvolávají závislost)

dlouhé papírky

typicky používané cigaretové papírky pro balení marihuanových cigaret (jointů)

dodavatel

dealer, prodejce/distributor drog

dojezd

stav při odeznívání účinků drogy (většinou nepříjemný), typický pro pervitin

doléčovák

doléčovací centrum pro klienty po absolvování léčby ze závislosti poskytující obyčejně ambulantní podporu

dvojkový, dvojka

označení substitučního přípravku Subutex 2 mg, používaného při léčbě závislosti na opiátech, při nelegálním prodeji na černém trhu

éčko

droga MDMA (extáze) ve formě tablet

éčko

efedrin, výchozí látka pro výrobu pervitinu

efko, efo

efedrin, výchozí látka pro výrobu pervitinu

ejč, eič (spelované písmeno "H" z angličtiny)

heroin

elpaso, elpíčko

loupežné přepadení

emko

morfin

erko

Rohypnol, lék ze skupiny benzodiazepinů, užíváný při léčbě nespavosti, dříve často zneužívaný nelegálně, vyvolává závislost, nyní se již v ČR nedistribuuje

eso, esko

Subutex – lék pro substituční terapii na bázi opioidů, často užívaný ilegálně; dříve také Solutan - lék, který obsahuje efedrin, což je výchozí látka pro výrobu pervitinu

extáze

droga MDMA (extáze) ve formě tablet

exterňáci

externí terénní pracovníci (uživatelé drog, kteří na základě dohody s některou z organizací poskytujících služby uživatelům drog, distribuují sterilní injekční materiál a další propriety a informace o bezpečném užíváním drog mezi skrytou populaci - na drogových bytech apod.)

extoška

droga MDMA (extáze) ve formě tablet

fake

falešné tablety extáze (obsahující jiné látky než MDMA, případně i nebezpečné substance)

feťák, feťáci

uživatel(é) drog

fetka, fetky

uživatel(é) drog

fetovat

být pod vlivem drogy, užívat drogy

filtr

filtr - kousek vaty, buničiny, látky, cigaretového filtru - užívaný při natahování drogy do stříkačky před injekční aplikací

flashback

V překladu záblesk paměti. Jedná se o návrat stavu prožitého při intoxikaci s určitým časovým odstupem, obyčejně literatura uvádí 1 rok, může to však být i déle.

fólie

hliníková fólie, používaná ke kouření heroinu (tzv. chytání dračích ocásků).

frčet

být pod vlivem drogy, užívat drogy

gambler, gambling

patologický hráč, patologick

ganja 

marihuana (droga z konopí)

géčko

gram drogy

grip, gripáč

plastikový pytlík s uzavíratelnou "čárkou", užívaný k přechovávání a prodeji drog

grow report

popis zkušenosti s pěstováním marihuany (obvykle se jedná o popis zveřejněný na webových stránkách a internetových fórech navštěvovaných uživateli/pěstiteli konopí)

grow shop

obchod s pomůckami pro pěstování rostlin (zpravidla pod umělým osvětlením v domácích podmínkách), obyčejně synonymum obchodu pro pěstitele (indoor) konopí

háčko

heroin

haldy

halucinace

halušky

halucinace

haluze, haluz

halucinace

haš

zformovaná sušená pryskyřice ze samčích rostlin konopí (hašiš)

hašiš

zformovaná sušená pryskyřice ze samčích rostlin konopí

hepka

hepatitida, žloutenka

herák

heroin

herbal high

V posledních několika letech se na scéně objevilo velké množství druhů tzv. herbal highs (rostlinných posilovačů nálady) s obecným názvem Spice. Jejich složení není dosud jednoznačně určeno, může se navíc v rámci různých Spice produktů lišit. Tyto produkty mají různé psychotropní účinky,

často velmi podobné konopným drogám. Spice je tedy rostlinný produkt, tvořený směsí nejrůznějších sušených bylin, poměrně nedávno však bylo zjištěno, že obvykle obsahuje syntetické kanabinoidy.

héro

heroin

hnědej

heroin podle barvy - čistoty (hnědý heroin)

horror trip

(z angličtiny špatný výlet) stav, kdy droga místo očekávaných účinků vyvolala nepříjemné pocity (strach, úzkost, nepříjemné halucinace, paranoia), charakteristický u halucinogenů

houbičky, houby

lysohlávky, houby s halucinogenním účinkem

hulda

uživatel konopných drog, marihuany

hulení

marihuana (droga z konopí)

hulič

uživatel konopných drog, marihuany

chemky

suroviny pro výrobu drog, nejčastěji pervitinu

ice 1

obecně pervitin, amfetaminy (obvykle určené ke kouření)

ice 2

krystalický methyl amfetamin hydrochlorid, upravený ke kouření ve formě páry vzniklé po zahřátí.

in-door

marihuana pěstovaná v domácích podmínkách, uvnitř, nikoli venku, obvykle se jedná o silnější odrůdy marihuany, tzv. skunk

inzulínka

injekční stříkačka

jízda

stav po užití drogy, zejména pervitinu (pro pervitin jsou typické několikadenní jízdy)

joint

marihuanová cigareta

káčkaři

pracovníci kontaktního centra, často i terénní pracovníci

káčko

kodein

káčko

kontaktní centrum pro uživatele drog

káčko

kokain

kalba

obvykle je míněn večírek, party, oslava, při kterém se ve větší míře konzumuje alkohol (případně jiné drogy, zejména marihuana)

kalit

popíjet alkohol, opíjet se (případně v kombinaci s jinými drogami, zejména marihuanou)

kámen

heroin, obvykle prodávaný nikoli jako prášek, ale ve formě hrudky

kamínek

LSD - halucinogenní látka napuštěná do materiálu ve formě hrudky velikosti kamínku do zapalovače (mikrotrip)

kapsle

prázdná želatinová kapsle používaná při orální aplikaci drogy (např. pervitinu - pervitin se nasype do kapsle a spolkne), případně užívaná jako obal na drogu při jejím prodeji (prášek s MDMA nebo jinou drogou je prodáván v kapsli místo, aby byl ve formě tablety)

kedr, kedra

heroin, obvykle prodávaný nikoli jako prášek, ale ve formě hrudky

klepky

tablety léků s psychotropním účinkem

kokos

kokain

koks

kokain

kolčo

droga MDMA (extáze) ve formě tablet

kolečko

droga MDMA (extáze) ve formě tablet

koleso

droga MDMA (extáze) ve formě tablet

komunita

ve smyslu terapeutická komunita - dlouhodobá rezidenční léčba závislosti na drogách

kontejner, kontík

kontejner pro sběr použitých injekčních stříkaček používaný terénními pracovníky. Dále může být užívané ve smyslu "chodit na kontíky" - chodit vybírat popelnice

konzelín

alkoholový tampón pro dezinfekci místa vpichu (zn. Con-Zellin)

koule

droga MDMA (extáze) ve formě tablet

krize

označení jak pro krizovou situaci jakéhokoli druhu, tak zejména pro počínající abstinenční příznaky při nedostatku drogy

krvák

„stříkačka poslední záchrany“, směs natažené krve a drogy pro případ, že uživatel drog nesežene včas drogu a začne mít abstinenční příznaky. Jedná se o velmi nebezpečný způsob užití, je to obrovský zdroj infekce a cesta k abscesům, zánětům žil.

kyselina

LSD - halucinogenní látka, nejčastěji užívaná ve formě malého papírku (trip, papír, papírek, paper) napuštěného účinnou látkou

kyselina

kyselina askorbová (používaná pro rozpuštění heroinu před injekční aplikací)

led

krystalický methyl amfetamin hydrochlorid, upravený ke kouření ve formě páry vzniklé po zahřátí.

legal high 

nové syntetické psychotropní látky,které jsou či byly dlouho v řadě států legální (např. piperaziny a jiné nově vyrobené psychotropní látky nebyly uvedeny v zákoně)

legální extáze, legal X 

tableta s obsahem piperazinů (nové syntetické psychotropní látky) nebo jiných syntetických látek, které mají podobný, byť obvykle mírnější efekt než tablety s MDMA, nicméně dlouho byly v řadě států legální (piperaziny a jiné nově vyrobené psychotropní látky nebyly uvedeny v zákoně)

makovice

makovice máku, ze kterých se vyrábí opium, ať už profesionálně nebo amatérsky (ve spojení jet na makovice, dát si makovice je míněno jet "zplundrovat" makové pole a intoxikovat se šťávou z makovic nebo užít surové opium, více viz heslo Opium v informačních textech)

marjána, marjánka, marijánka

marihuana (droga z konopí), zastaralé označení

maroko

hašiš (původem z Maroka)

materiál, matroš, matro, mátro

droga

meťák

metadon, opioid užívaný v substituční terapii při léčbě závislosti na opiátech

mikrotrip, mikráč

LSD - halucinogenní látka napuštěná do materiálu ve formě hrudky velikosti kamínku do zapalovače

mňau mňau

mefedron, jedna z nových syntetických drog

motivačka

motivační skupina - ambulantní skupinová setkání pro lidi, kteří se rozhodují k léčbě

nádobíčko, nádobí

pomůcky k aplikaci drogy (injekční tříkačka, lžička, voda, vata apod.)

nájezd

stav po aplikaci drogy, nástup účinku drogy

nakopnout, nakopávací

nakopnout se - intoxikovat se, užít drogu, nakopnout, nakopávací - mít stimulační efekt (účinek stimulační drogy, např. pervitinu, je "nakopávací")

nasazovačka

jehla k injekční stříkačce (nasazovací, injekční stříkačka je zvlášť, na rozdíl od tzv. inzulínek, kde stříkačka obsahuje i zabudovanou jehlu a jedná se o kompaktní set)

nastřelit se

injekčně si aplikovat drogu

nástřelka

injekční stříkačka

nášleh, nástřel

dávka drogy k injekčnímu podání

nášňup, nášup

aplikace drogy šňupnutím

nepál

hašiš (původem z Nepálu)

neurol

lék Neurol, ze skupiny benzodiazepinů, primárně určený k léčbě úzkosti, často zneužívaný sám o sobě nebo s nelegálními drogami či alkoholem, návykový

ochutnat

tzv. ochutnávání, to znamená napřed pustit ze stříkačky do žíly jen kousek dávky a posoudit její sílu

osmičkový, osmička

Subutex 8 mg

out-door

marihuana pěstovaná ve venkovních podmínkách,  obvykle se jedná o slabší odrůdy marihuany, tzv. venkovku

papír, papírek

LSD - halucinogenní látka, nejčastěji užívaná ve formě malého papírku (trip) napuštěného účinnou látkou

papírky

cigaretové papírky (slouží ovšem k ubalení marihuanové cigarety)

párno

pervitin

pařba

obvykle je míněn večírek, party, oslava, při kterém se ve větší míře konzumuje alkohol (případně jiné drogy, zejména marihuana)

pařit

popíjet alkohol, opíjet se (případně v kombinaci s jinými drogami, zejména marihuanou)

pecka

stav po aplikaci drogy, nástup účinku drogy

péčkař

uživatel pervitinu

péčko

pervitin

pergo

pervitin

perník

pervitin

perníkář

uživatel pervitinu

peří

pervitin

pichna

injekční stříkačka

pikař

uživatel pervitinu

piko

pervitin

pilule

droga MDMA (extáze) ve formě tablet

plastik

kvalitní hašiš nedrolivé, plastické konzistence

plech

hliníková fólie, používaná ke kouření heroinu (tzv. chytání dračích ocásků).

poděl

krádež (u závislých většinou motivovaná snahou opatřit si prostředky na drogu)

podělat /někoho/

okrást někoho o peníze, materiál (drogu), oklamat, podvést

podlampa, podlampovka

marihuana pěstovaná v domácích podmínkách, uvnitř, pod umělým osvětlením (pod lampou), obvykle se jedná o silnější odrůdy marihuany, tzv. indoor či skunk

pole, políčko

obvykle se jedná o políčko, na němž jsou pěstované rostliny konopí pěstované ve venkovních podmínkách za účelem získání marihuany, od několika po mnoho rostlin konopí

práskačka

injekční stříkačka

přepálit

předávkovat se, užít příliš velké množství drogy

přestřel

předávkování

přestřelit se

předávkovat se, užít příliš velké množství drogy

přešleh

předávkování

přešlehnout se

předávkovat se, užít příliš velké množství drogy

přešvih

předávkování

přešvihnout se

předávkovat se, užít příliš velké množství drogy

příměs

příměs, přísada v droze /zpravidla kupované na ulici/, kterou se droga ředí, "řeže" (cukr, soda, omítka, rozdrcené léky jako je paralen apod.), může být relativně neškodná, ale i velmi nebezpečná (např. příměs nebezpečných substancí jako je PMA v tabletách extáze nebo strychnin v heroinu). Také se může jednat o potenciálně nebezpečné meziprodukty při výrobě drogy.  

psaníčko; psáňo

malá obálka s drogou připomínající velmi miniaturní dopis nebo obal na žiletku. Typický způsob, jak se dávky drogy (pervitin, heroin) distribuují.

psícha

nepříjemný psychický stav, psychotický stav po užití drogy

půlka

půl gramu drogy

půlka

injekční stříkačka (objem 0,5 ml)

půlka

půlka tablety Subutexu na černém trhu

pumpa

injekční stříkačka

raketa

injekční stříkačka

riváč

Rivotril, lék ze skupiny benzodiazepinů, užíváný při léčbě úzkosti, často zneužívaný nelegálně, vyvolává závislost

roháč

Rohypnol, lék ze skupiny benzodiazepinů, užíváný při léčbě nespavosti, dříve často zneužívaný nelegálně, vyvolává závislost, nyní se již v ČR nedistribuuje

rozdělat

rozmíchat drogu před injekční aplikací

rozdělávačka

lžička nebo jiná "nádobka" použitá k přípravě, rozmíchání drogy před injekční aplikací.

řezat

ředit drogu přidáváním neúčinných a často i zdraví ohrožujících látek

řízlý, říznutý, řezaný

droga naředěná (pro zvýšení množství a ceny) nejrůznějšími příměsmi

sběratelské předměty

nové syntetické drogy (jejich prodej a jiné nakládání s nimi není upraveno zákonem), prodávají se pod zástěrskou pojmu "sběratelské předměty" nebo "suvenýry" v tzv. amsterdam shopech

semínka, semena

semena psychotropních rostlin určených k pěstování, obvykle semena konopí

shit

zformovaná sušená pryskyřice ze samčích rostlin konopí (hašiš)

sirup

tzv. sirup“ je synonymem pro kapky na kašel, které obsahují účinnou látku dextrometorfan (DXM). Preparáty na našem trhu dostupné s obsahem této látky jsou distribuovány pod názvy Humex a Robitussin. Sirup je v ČR zneužíván především teenagery na hiphopové scéně.

sjet lajnu, vyjet lajnu

šňupnutí drogy

sjet se

aplikovat si drogu

skank, skaňour

vyšlechtěná marihuana (pěstovaná ve sklenících nebo v umělých podmínkách)

skunk

vyšlechtěná marihuana (pěstovaná ve sklenících nebo v umělých podmínkách)

smart shop

obchod se sběratelskými předměty (novými syntetickými drogami, které nebyly donedávna uvedeny v zákoně o návykových látkách, tudíž jejich prodej je v ČR legální), jinak také "amsterdam shop"

smažba

stav po užití pervitinu

smažit

být pod vlivem drogy, užívat drogy (zejména pervitin)

smažka, smažky

uživatel(é) drog

sníh

zpravidla je takto označován kokain, v českých podmínkách někdy i pervitin

speed

stimulační droga, název používaný pro pervitin, amfetaminy

speedball 

heroin užitý společně s kokainem nebo s pervitinem

spice 

V posledních několika letech se na scéně objevilo velké množství druhů tzv. herbal highs (rostlinných posilovačů nálady) s obecným názvem Spice. Jejich složení není dosud jednoznačně určeno, může se navíc v rámci různých Spice produktů lišit. Tyto produkty mají různé psychotropní účinky,

často velmi podobné konopným drogám. Spice je tedy rostlinný produkt, tvořený směsí nejrůznějších sušených bylin, poměrně nedávno však bylo zjištěno, že obvykle obsahuje syntetické kanabinoidy.

stacík

denní stacionář - ambulantní léčebné zařízení (s každodenní docházkou do programu)

stíha, stíhačka

iracionální pocity pronásledování a ohrožení, příznak toxické psychózy nebo součást prožitku během intoxikace, např. pervitinem

streeti 

pracovníci terénních programů, kteří poskytují pomoc závislým klientům přímo na drogové scéně, na ulici (ze slova streetworker, v AJ je ovšem pro terénného pracovníka používaný spíše termín outreach worker)

streetmobil 

 

streetworker 

terénní sociální pracovník poskytující pomoc klientům přímo na drogové scéně, na ulici (v AJ je ovšem pro terénného pracovníka používaný spíše termín outreach worker)

střelit

prodat (obvykle kradené zboží)

střelit (si)

aplikovat si drogu (injekčně)

Subáč

Subutex – lék pro substituční terapii na bázi opioidů, často užívaný ilegálně a prodávaný na černém trhu po jednotlivých tabletách

subo

Subutex, lék na bázi opioidů, užívání při susbtituční léčbě na heroinu

suvenýry

nové syntetické drogy (jejich prodej a jiné nakládání s nimi není upraveno zákonem), prodávají se pod zástěrskou pojmu "sběratelské předměty" nebo "suvenýry" v tzv. amsterdam shopech

šalvěj

zde šalvěj divotvorná, psychotropní rostlina

šleha

stav po aplikaci drogy, nástup účinku drogy

šlehnout si

injekčně si aplikovat drogu

šmé, šméčko

podraz, podfuk, nečestné jednání

šmé, šméčko

nekvalitní droga

šňupátko

brčko nebo jiná trubička (i ze srolované bankovky apod.) užívaná ke šňupání drog

špek

marihuanová cigareta

šutr

heroin prodávaný ne jako prášek, ale ve formě malé hrudky

tah

užívání drogy či alkoholu v tzv. tazích, obvykle se jedná o několikadenní kontinuální užívání a pak několikadenní abstinenci (typické pro užívání pervitinu)

téčko

toluen, organické rozpouštědlo

techo

toluen, organické rozpouštědlo

teréňáci

pracovníci terénních programů, kteří působí přímo na ulici (streetworkeři)

tobolka

prázdná želatinová kapsle používaná při orální aplikaci drogy (např. pervitinu - pervitin se nasype do kapsle a spolkne), případně užívaná jako obal na drogu při jejím prodeji (prášek s MDMA nebo jinou drogou je prodáván v kapsli, místo aby byl ve formě tablety)

toxická psychóza

psychotický stav připomínající schizofrenii, způsobený užíváním stimulačních (případně halucinogenních) drog, v českém prostředí typicky pervitinem

toxická žloutenka

hepatitida typu C (časté onemocnění v populaci injekčních uživatelů drog)

toxík, toxíci

uživatel(é) drog

tráva, travka

marihuana (droga z konopí)

trip report

popis zážitku na určité droze (obvykle se jedná o popis zveřejněný na webu, v rámci internetových fór navštěvovaných uživateli drog)

trip, být na tripu

stav po užití halucinogenů (nejčastěji ve spojení s užitím LSD)

úlet, ulítnout na něčem

výraz v podstatě pro jakoukouli více či méně nestandardní situaci, pro "zásek", pro stav intoxikace, pro (podivné chování) v průběhu intoxikace… Ulítnout na něčem zde nejpíše ve smyslu "zaseknout se" na nějaké činnosti, "ulítnout si" na některé droze

upomínkové předměty

nové syntetické drogy (jejich prodej a jiné nakládání s nimi nebylo donedávna upraveno zákonem), prodávaly se pod zástěrskou pojmu "sběratelské předměty" nebo "suvenýry" v tzv. amsterdam shopech

var

proces pokoutní výroby drogy, často pervitinu

vařič

člověk pokoutně vyrábějící drogy

váženej (gram, géčko)

nikoliv pouliční množství drogy, vydávané za gram drogy (ale zhusta se jedná o výrazně menší množství), ale opravdu zvážený gram nebo jiné množství drogy

včelka

injekční stříkačka

venkovka

marihuana pěstovaná ve venkovních podmínkách,  obvykle se jedná o slabší odrůdy marihuany, tzv. out-door

vercajk

pomůcky k aplikaci drogy (injekční stříkačka, lžička, voda, vata apod.)

višňák

Višněvského balzám, používá se k léčbě zanětlivých ložisek, které se často objevují při injekčním užívání drog - abscesů.

voblož, vobložit

okrást někoho o peníze, materiál (drogu)

voda

voda pro injekční použití (aqua pro injectione), součást sterilního materiálu distribuovaného uživatelům drog prostřednictvím kontaktních center a terénních programů)

vodjet si to

aplikovat si drogu (zejména injekčně)

vyhulenec

člověk užívající ve větší míře marihuanu nebo hašiš

vykroucenec

člověk pod vlivem pervitinu se specifickými "vykroucenými" pohyby

výlet

stav po užití halucinogenů (nejčastěji ve spojení s užitím LSD), z angl. trip

vyperníkovaný

pod vlivem pervitinu, míněno zejména ve stavu po užití nadměrného množství, po delší "jízdě" apod.

vysmaženec

uživatel drog

vystíhovaný

paranoidní chování způsobeném užitím stimulačních nebo halucinogenních drog, "toxická" psychóza, psychotický stav vyvolaný užitím návykových látek

vytuhnout

usnout nebo být v "nepoužitelném" stavu po užití drogy nebo alkoholu

vzít si (něco)

vzít si, aplikovat si drogu

xtc

droga MDMA (extáze) ve formě tablet

XTP

externí terénní pracovníci (uživatelé drog, kteří na základě dohody s některou z organizací poskytujících služby uživatelům drog, distribuují sterilní injekční materiál a další propriety a informace o bezpečném užíváním drog mezi skrytou populaci - na dro

zásek, zaseknout se

stav, kdy pod vlivem drogy (nejčastěji stimulantů nebo halucinogenů) člověk delší dobu něco stereotypně dělá, např. prohrabává popelnice, rovná peněženku, češe se, hledí na nějakou budovu apod.

závislák

uživatel drog, závislý

zdroj

dealer, prodejce/distributor drog

zelí

marihuana (droga z konopí)

zhulenec

uživatel konopných drog, marihuany

zlatá (dávka, rána)

dávka, kterou si závislý aplikuje k záměrnému předávkování a ukončení života

zmaštěný

intoxikovaný, pod vlivem (drog nebo i alkoholu)

zmašťovat se, zmastit se

intoxikovat se, být pod vlivem drog nebo i alkoholu

zob

tablety léků s psychotropním účinkem

 

zdroj: http://www.drogovaporadna.cz/slangovy-slovnik.html