Jak poznat, že Vaše dítě užívá drogy?

Na tuto otázku bohužel neexistuje jednoznačná odpověď. Zejména pokud jde o děti a dospívající, mohou být veškeré změny připsány vývojovému období anebo jiným obtížím (ve škole, s vrstevníky, ...).

Základem je otevřená komunikace. K takovému rozhovoru si najděte vhodný čas, případně se na něm předem domluvte (dítěti tak dokážete, že jej berete jako rovnoceného partnera). Dopředu si ujasněte, co se vám vlastně nezdá. Otevřeně se ptejte a zároveň ponechte dostatečný čas a prostor k vyjádření druhé straně. Vyhněte se obviňování, ultimátům a citovému vydírání. Dejte si čas na zklidnění a rozmyšlenou.  

V ideálním případě byste se měli domluvit na tom, co se pokusíte společně změnit, v jakém časovém horizontu a kdy se k tématu znovu vrátíte, abyste si řekli, jak to funguje. Někdy není od věci domluvit se dopředu na tom, co se stane, když to nebude fungovat, případně když někdo domluvená pravidla poruší.

 

V případě, že si všimnete následujících příznaků, zpozorněte:

- zhoršení školního prospěchu, 

- ztráta původních zájmů, 

- zásadní změna přátel a chování, 

- výrazná změna názorů, oblékání, vzhledu, 

- prudké změny nálad, 

- změna energie - nespavost, neutuchající energie více než 24 hodin nebo naopak velká spavost, ztráta chuti k jídlu, 

- velké váhové výkyvy, změna váhy, 

- kožní defekty (vyrážka, boláky, ...),

- podivné jakoby opilické chování bez alkoholického dechu, 

- příliš rozšířené nebo naopak zúžené zornice, 

- změna v potřebě financí, která může víst ke ztrátám peněz a cenností, 

- nález drog či pomůcek pro jejich užívání (ohořelá lžička, zapalovač, injekční stříkačka, ...).

 

Jedná se pouze o informační výčet, v případě, že podezření považujete za důvodné, neváhejte a vyhledejte odbornou pomoc!

 

Zdroje: 

NEŠPOR, K. 2001. Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál.

PRESL, J. 1995. Drogová závislost. Může být ohroženo i Vaše dítě? Praha: Maxdorf.