Jak poznat, že Vaše dítě užívá drogy?

Na tuto otázku bohužel neexistuje jednoznačná odpověď. Zejména pokud jde o děti a dospívající, mohou být veškeré změny připisovány například vývojovému období anebo jiným obtížím (ve škole, s vrstevníky, v rodině, ...).

Nebuďte tedy dopředu možná zbytečně vystrašení a přijďte se poradit! Každá situace je totiž odlišná. Připravit vás můžeme i na rozhovor, který vás s dotyčným čeká a vůbec tím můžeme zahájit případnou budoucí spolupráci..

Věnovat se vám budou pracovníci kontaktního centra, vysokoškolsky vzdělaní lidé s praxi v oblasti užívání drog a závislostí.