Co dělat, když bere drogy?

Zásadní doporučení je předcházet těmto problémům. Prevence má smysl, je důležitá a začíná už v rodině. Níže jsou uvedena doporučení všem rodičům, jejichž děti užívají návykové látky. 

 • ukažte dítěti, že ho máte rádi a že vám na něm záleží. Vysvětlete mu, že neodsuzujete jeho samotného, ale jeho chování,
   
 • nepočítejte s tím, že se problém vyřeší rychle a snadno. Spoléhejte spíše na dlouhodobou výchovnou strategii,
   
 • odměňujte a podporujte každou jeho snahu o změnu,
   
 • získejte si jeho důvěru,
   
 • buďte připraveni o drogách diskutovat, opatřete si patřičné argumenty,
   
 • vytvořte jasná pravidla a dbejte na jejich prosazování. Dítě by mělo vědět, jaké důsledky mu jeho jednání přinese,
   
 • předcházejte nudě,
   
 • pomozte mu změnit společnost. Kontakt s lidmi, se kterými bralo drogy, je pro něj velmi ohrožující,
   
 • posilujte jeho sebevědomí. Chvalte jeho silné stránky a dobré záliby,
   
 • spolupracujte jako rodina. Domluvte si společný postup, zamezíte tak nežádoucímu spojenectví s tím, kdo mu víc dovolí, 
   
 • ponechejte zodpovědnost za vlastní chování dítěti. Teprve vlastní prožitek svízelných situací, je motivací ke změně, 
   
 • nedávejte mu žádnou finanční hotovost. Zprostředkovávejte mu věci materiální hodnoty (jídlo, nocleh, ošacení),
   
 • v případě největšího ohrožení si zabezpečte cennosti proti krádeži, vyměňte zámky, odhlašte dítě z trvalého pobytu atp, 
   
 • myslete i na své zdraví a kondici,
   
 • VYHLEDEJTE ODBORNOU POMOC.

 

Čemu se spíše vyhnout?

 • problémy netajte a nestyďte se za ně, 
   
 • nečekejte, čím později začnete potíže řešit, tím obtížnější bude náprava,
   
 • neobviňujte partnera a nikoho dalšího v okolí. Při boji se závislostí musíte být jednotní, 
   
 • nezanedbávejte ostatní potomky, váš zájem a péči potřebují,
   
 • nenechejte se vydírat jím samotným ani jeho pochybnými známými,
   
 • nevěřte mu, že má drogy pod kontrolou. Požadujte konkrétní důkazy,
   
 • nevyhrožujte něčím, co nemůžete splnit. Ztratíte tak důvěryhodnost,
   
 • nezavírejte "dveře" definitivně. I když vás dítě opustí, mělo by vědět, že pokud přijme vaše podmínky, jste připraveni mu pomoci. 

 

Zdroje: 

NEŠPOR, K. 2001. Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál.

PRESL, J. 1995. Drogová závislost. Může být ohroženo i Vaše dítě? Praha: Maxdorf.