Poradenství pro rodiče a blízké uživatelů drog

Užívání nealkoholových drog nepostihuje pouze samotné uživatele, ale negativním způsobem dopadá i na jejich rodiny a blízké. Ti se mohou cítit být vzniklou situací zaskočeni, šokováni.. Nevědí, jak se mají v dané situaci chovat, často jim chybí kvalitní informace o návykových látkách či službách, na které se mohou obrátit. A tak často potřebují podporu. Můžete se obrátit právě na nás!

Individuální poradenství je určeno rodičům, blízkým či partnerům uživatelů drog, kteří potřebují radu, pomoc anebo podporu při řešení drogového problému. 

Poradenství je poskytováno bezplatně a je možno zůstat v naprosté anonymitě.

Striktně se dbá na zachování mlčenlivosti ohledně důvěrně sdělovaných informací. 

 

Kdy využít poradenství?

  • ve chvíli, kdy existuje podezření, že osoba (dítě, partner, příbuzný) experimentuje s drogami či je pravidelně užívá, 
  • užívání drog negativně zasahuje do života celé rodiny, 
  • osoba chce s užíváním přestat, nezvládne to vlastními silami a je třeba vyhledat odbornou pomoc a péči.

 

Jak se objednat? 

Osobní konzultace probíhají až po krátké předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420 777 916 270. V rámci telefonátu je dojednán termín osobního setkání, počet účastníků a v krátkosti může být nastíněna problémová situace. 

Kde?

Konzultace probíhají v prostorách Kontaktního centra ve Znojmě (Horní Česká 4, Znojmo - nad vinotékou Znovín, velká hnědá vrata se zvonkem - viz mapa v panelu KONTAKT). 

Kdy?            

Pondělí

 8:00-10:00    14:00-16:00

Úterý

 8:00–10:00    14:00-15:30

Středa

 8:00–10:00    14:00-15:30

Čtvrtek

 8:00-10:00    14:00-18:00

Pátek

 8:00–10:00    14:00-15:00