SYFILIS (lues, příjice)

 • chronické (dlouhotrvající) infekční onemocnění,
   
 • nejvíce nebezpečná pohlavní choroba,
   
 • ohroženou skupinou jsou homosexuálové, prostituti, promiskuitní osoby,
   
 • nejvíce infekční je I. a II. stadium choroby,
   
 • může být vrozená anebo získaná,
   
 • původcem je bakterie Treponema pallidum ( je citlivá na zevní vlivy, ničí ji i zředěné roztoky běžných dezinfekčních roztoků, kyslík je pro ně toxický, rychle odumírají!! ),
   
 • syfilis je onemocnění rozvíjející se velmi pomalu
   
 • projevuje se pestrou škálou příznaků,
   
 • neléčená či nedostatečně léčená může způsobit úmrtí či invaliditu,
   
 • proti tomuto onemocnění neexistuje v současné době očkování,
   
 • vědomé neléčení této pohlavní choroby podle zákona trestné.

 

Zajímavosti:

- zavlčena Kolumbem z Ameriky, pandemie v 15. století, stigmatizace nemocných, nemoc předčila mor, lepru i neštovice
- oběti: Albrecht z Valdštejna, Lenin, Gottwald, Mánes, Churchil, Mácha, Vrchlický ("divadelní nemoc")

 

Průběh onemocnění:

I. stádium:

Prvním příznakem první fáze je obvykle tvrdý vřed, který zpravidla nakaženého nebolí. Tento vřed se objevuje na místě, kudy došlo k infikaci původcem choroby (genitálie, ústa, jazyk, prsní bradavky, rty, …). V případech, kdy dojde k nákaze v oblasti pohlavních orgánů, dojde kromě vředu také k výraznému zduření mízních uzlin v oblasti třísel, přičemž se oba příznaky nemusí objevit současně. Pokud se infekce dostane do organismu na jiném místě, dojde také ke zduření mízních uzlin, které k tomuto místu mají nejblíže. A nyní to nejdůležitější: vřed se během 4 – 6 týdnů sám zahojí. Toto ale bohužel není signálem toho, že by choroba ustoupila, nebo že nešlo o syfilis. Naopak. Takto končí první fáze nemoci, a tedy také období, kdy bylo nejjednodušší infekci zlikvidovat, a kdy postiženému hrozila nejmenší újma na zdraví. 

II. stádium:

Příznaky zahrnují nevolnost, mírně zvýšenou tělesnou teplotu, bolesti hlavy a svalstva, nechutenství, aj. Zde je hlavním symptomem této choroby rozsáhlá vyrážka, která se objevuje na různých částech celého těla zejména v podobě bílých stroupků (nejčastěji na trupu). Časté jsou i další kožní projevy (virové bradavice, vlhké zapářky v podobě páchnoucích, mokvajících výrůstků. Je to dáno tím, že infekce postupuje mízní cestou do místních uzlin a šíří se do celého organismu, nastává bouřlivá imunitní reakce. Stejně tak je možné, aby se vyskytovala v oblasti ústní dutiny (syfilitická angina). Spolu s ní také dochází k dalším zduřeninám mízních uzlin (třísla, podpaží, krk). Onemocnění se dále projevuje tím způsobem, že jak různé části těchto vyrážek, tak i zduřeniny se průběžně objevují a pak znovu mizí = latentní stádium. To v podstatě signalizuje, že infekce se různými cestami postupně dále šíří tělem nemocného. Výsledkem je nejprve obtížně rozeznatelné a zároveň těžké poškození napadeného organismu. Diagnózu lze stanovit pouze krevními testy. Nejvíce nebezpečené stádium, co se týče přenosu. 

III. stádium:

Asi třetina neléčené syfilis přechází po měsících či letech do třetího stádia. Postihuje zhruba 30% nemocných - jinak označovaná jako tzv. pozdní syfilis. Tato fáze může přijít po uplynutí poměrně dlouhé doby od nakažení, a to v řádu let. Uvádí se, že v některých případech může propuknout třeba 5 - 20 let po té, co se infekce dostane do těla. Toto stadium naštěstí v dnešní době nevídáme, ale bylo zcela běžné v uplynulých staletích. Během této třetí fáze dochází k závažným poruchám osobnosti (demence, poruchy řeči, bludy, rozpad osobnosti) a také k poruchám v oblasti neurologické (obrna, neschopnost chůze). Často se v podstatě rozpadá kožní tkáň obličeje, oblast v okolí nosu (zničení nosní přepážky), perforace tvrdého patra, záněty kostí. Kromě těchto nejviditelnější změn se objevují také postižení cévní soustavy a srdce. Třetí fáze je nejméně nakažlivá pro okolí, neboť organismus uzavřel treponemy do ohraničeného chronického zánětu a infekce je omezena na některý orgán. 

 

Způsob přenosu:

 •  z 95% jakoukoliv formou pohlavního styku (koitální, orální, anální).

Asi 5 % případů je infikováno jinou, než pohlavní cestou. Mezi ně patří přenos z matky na dítě (vrozená syfilis), dítě může být nakaženo i kojením. Za určitých podmínek je možný i přenos krevní cestou, kde rizikovou skupinou zde jsou zejména injekční uživatelé drog. Vzácně může dojít k přenosu infekce kontaminovanými předměty (např. jídelní příbory, sklenice).  Vstupní branou pro Treponemy od infikovaného člověka může být kůže a sliznice kdekoliv, nejčastěji však v oblasti pohlaví a ústní dutiny v závislosti na způsobu intimního styku.

 

Prevence:

 •  kondom, výběr sexuálních partnerů, věrnost, hygienická pravidla.

 

Inkubační doba:

 • v rozmezí 10-90 dnů, nejčastěji 3 týdny.

 

Léčba:

Venerologická ambulance

(specializovaná ambulance kožního oddělení zabývající se problematikou pohlavních chorob)

Nemocnice Znojmo p.o., MUDr. Jana Jánského 11 (Nová nemocnice), 669 02 Znojmo

Objednání telefonicky: 515 215 548 anebo 515 215 541.

 

Syfilis v obrazech

 Bakterie.JPGKonencne-stadium.JPGTvrdy-vred.JPGVredy.JPG

 

 Aktualizace: 19.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: www.edekontaminace.cz