Substituční léčba

Co je substituce?

Slovo substituce znamená náhrada, nahrazení. V případě substituční léčby jde o nahrazení ilegálně získávané návykové látky (které jsou neznámé koncentrace, obsahují toxické příměsi, bývají aplikovány rizikovým způsobem - nitrožilně) látkou - lékem, která má dlouhodobější účinek, aplikuje se perorálně (ústně). Tento preparát je podáván či předepisován lékařem - specialistou. Nejčastěji se používá metadon (tinktura) a buprenorfin (tablety - Subutex® nebo Suboxone®).

Pro koho je léčba vhodná?

 • klienti s těžkou a dlouhodobou závislostí na vysokých dávkách látek opiátového typu,
 • klienti s opakovanými neúspěšnými abstinenčními pokusy a léčbami,
 • závislí klienti na opiátech s HIV-pozitivitou,
 • těhotné ženy závislé na látkách opiátového typu,
 • klienti, u nichž jazyková bariéra neumožňuje léčbu v jiném zařízení.

Cíle substituční léčby

 • záměrem je směřovat klienta k abstinenci a následně ke změně dosavadního životního stylu,

Dále:

 • ukončit injekční aplikaci,
 • minimalizovat zdravotní poškození,
 • snížit užívání ilegálních drog,
 • předejít abstinenčním příznakům,

 

 • redukovat kriminální chování,
 • zlepšit své vztahy s okolím,
 • udržet si nebo znovu získat práci,
 • pokračovat ve studiu nebo jej zahájit a jiné.

 

Nástrojem této léčby je podávání substituční látky v množstvích, která efektivně potlačují abstinenční příznaky a umožňují vést po všech stránkách co možná nejplnohodnotnější život. 

Doba substituční léčby závisí na individuální situaci klienta a stanoví se na základě podmínek zařízení, ve kterém substituční léčba probíhá. Někdy, zvláště v případě uživatelů drog s velmi dlouhou dobou užívání drog, kdy se nepředpokládá taková změna životního stylu a motivace k abstinenci, může být substituce časově neomezená

Substituční léčba má být provázena psychoterapií, sociálním poradenstvím, což napomáhá klientovi se postupně zapojit do běžného života, řešit své osobní problémy, sociální situaci.

Substituční léčba se používá při detoxifikaci. Dexifikační programy zajišťují pod dohledem abstinenci od opiátů a jejich nahrazení substitučním lékem, aby byla minimalizována závažnost abstinenčních symptomů. Dávka je postupně snižována.

Zařízení umožňující substituční léčbu jsou k vyhledání na adrese: http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/

 

Metadon

 • je syntetický opioid,
 • účinkuje obdobně jako morfin,
 • má silné analgetické účinky, centrálně tlumivý efekt, může vyvolat depresi dechového centra, ovlivňuje hladké svalstvo, snižuje bazální metabolismus,
 • působí dvakrát silněji a jeho účinek trvá déle, než účinek morfinu,
 • účinek v rozmezí 13-48 hodin,
 • přechází do mateřského mléka.

Metadon je podáván v substitučních centrech, kde musí uživatel splňovat základní podmínky, se kterými je seznámen pracovníky centra. Za metadon se neplatí a je vydáván přímo v substitučním centru. 

Subutex®

 • snižuje bažení po droze a snižuje účinky jiných opiátů, aniž vytváří silnou euforii,
 • má dlouhou dobu působení a mírný profil abstinenčních příznaků,
 • podává ve formě sublingválních (určené pod jazyk) tablet, které jsou rozpustné ve slinách.

Suboxone®

 • sublingvální tableta,
 • obsahuje navíc naloxon (má krátkodobý účinek, podáván intravenózně v případě předávkování opioidy), působí pouze při nitrožilní aplikaci a navozuje nepříjemný stav, protože ruší účinky buprenorfinu (při užití pod jazyk naloxone nepůsobí). Účelem přidání naloxonové složky je odradit uživatele od nitrožilního zneužití. 

Subutex® a Suboxone® jsou ve většině případů předepisovány v ordinacích lékařů, zj. psychiatrů. Substituční léčbu za pomocí těchto léčiv si klient hradí sám a vyzvedává si léčiva v lékarné, které jsou předepsány na recept. 

 

Nejbližší možnosti substituční léčby:

Soukromá psychiatrická ambulance - MUDr. Ivo Pavlíček (Jarošova 65, Znojmo, tel.: 515 264 951, E: ivopavl@seznam.cz) - léčba léčivem Suboxone

Společnost Podané ruce o.p.s., Psychiatrická AT ordinace, Brno - MUDr. Ronal Marek (Hapalova 22, Brno, tel.: 541 226 070) - léčba buprenorfinem (Subutex, Suboxone)

Společnost Podané ruce o.p.s., Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji - substituční léčba metadonem (Vídeňská 3, Brno, tel.:  776 289 116) 

 

Zdroje: http://www.drogovaporadna.cz/pomoc-a-lecba/substitucni-lecba.html

KALINA, K. 2008. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada.

KALINA, K. 2003. Drogy a drogové závislosti 2. Praha: Úřad vlády České republiky.

VERSTER, A., BUNNING, E. 2007. Buprenorfin - rozbor kritických otázek. Praha: Úřad

vlády České republiky.

Aktualizace: 16.3.2016