Toxická psychóza

 

Jedná se o psychotickou poruchu, která je vyvolaná zneužíváním návykových látek. Tzn. že je přímo spojena s přímým působením drogy. 

Je typická spíše pro jedince s určitými predispozicemi, ale ohrožuje i uživatele a milovníky "dlouhých jízd" či velmi "velkých" dávek.  

Vyskytuje se typicky po stimulantech (nejčastěji pervitin) a i po jednorázovém užití halucinogenu (LSD, psilocybin, vysoké dávky kanabinoidů) . Obraz toxické psychózy je velmi podobný schizofrenii. Slangově se označuje nejčastěji jako "stíha".

Ve většině případů po vysazení odeznívá do několika dnů spontánně sama, při závažnějším průběhu může být však potřeba hospitalizace a následná medikace - osoba bývá nebezpečná sobě i svému okolí. Existuje zde i riziko přetrvání duševní poruchy i po vysazení!

 

Příznaky:

 • intenzivní úzkost,
   
 • tenze (napětí),
   
 • panika a vztahovačnost,
   
 • paranoidní či velikášské bludy,
   
 • halucinace (sluchové, zrakové, hmatové),
   
 • zmatenost,
   
 • myšlenkový trysk,
   
 • agresivní chování,
   
 • sebevražedné tendence.

 

Prognóza psychotických onemocnění je vážná, až nepříznivá. To proto, že opakované ataky onemocnění vedou často k trvalému poškození psychiky a snížení schopnosti uplatnit se v životě, vzniká tzv. postpsychotický defekt.

Ale to už je práce pro psychiatra...

Odkaz na psychiatrické oddělení Nové Nemocnice ve Znojmě:

http://www.nemzn.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600118&id=138868&p1=21466#lpsych

 

Zdroj:

http://www.extc.cz/toxicka-psychoza.html

http://www.drogovaporadna.cz/drogy-a-nemoci/psychicka-onemocneni-a-drogy.html

 Aktualizace 1.7.2016