Psychická onemocnění a drogy

 

Duševní onemocnění různého typu se vyskytují společně s užíváním drog poměrně častoZ velké části se jedná o onemocnění méně vážná, vyskytují se však i velmi vážná duševní onemocnění typu psychóz. 

Duševní poruchy, které se vyskytnou v souvislosti s užíváním drog můžeme rozdělit na:

  • poruchy které vznikly před začátkem užívání drog
     
  • poruchy vzniklé přímým působením drog
V následujících textech se budeme věnovat spíše poruchám vzniklým za přímého působení drog.