HIV/AIDS

"Člověk není virem HIV nakažen, ale nakazí se sám."

 

- onemocnění bylo rozpoznáno v roce 1981 v USA u homosexuálů (jako vzácný druh zápalu plic, pak následovali další pacienti s vzácným druhem sarkomu a mezi oběma nemocemi byla prokázána spojitost)

- původně bylo onemocnění spojováno jen s homosexuály (původní název nemoci zněl syndrom selhání imunity spojený s homosexualitou)

 v roce 1984 byl objeven virus HIV, v roce 1986 následoval objev viru HIV2

- virus se na člověka přenesl ze šimpanze (který byl infikován jiným druhem opice z afrického Kamrunu)

- mezi nejvíce zasažené kontinenty patří Afrika

- onemocnění nejvíce postihuje sexuálně aktivní jedince (do rizikové skupiny patří homosexuálové, prostituti)

 

Virus HIV:

HIV je virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka. Způsobuje smrtelné onemocnění zvané AIDS (u 60% HIV pozitivních osob dochází do 10let k rozvoji onemocnění AIDS).
Virus se nachází v krvi, spermatu, vaginállním sekretu a mateřském mléce.  Je v podprahovém množství i např. ve slinách, potu, slzách.  Napadá imunitní systém našeho organismu, který zodpovídá za obranu našeho těla před nemocemi.
Není odolný vůči vnějším vlivům (je odolný vůči chladu, ale nepřežije 60 stupňů Celsia a ničí ho i běžné dezinfekční roztoky). Rozeznáváme virus HIV1 a HIV2.
Infekce HIV se stává chronickým onemocněním - projevuje se vznikem závažných infekcí. 

Co v těle virus HIV způsobuje:

1) napadá v organismu skupinu bílých krvinek - T lymfocytů, v nichž se množí, později je i zabíjí. Infikované buňky tak mění své poslání, místo toho, aby bojovaly s nemocí, tak ji naopak  rozšiřují. HIV postupně oslabuje schopnost imunitního sytému reagovat, oslabuje je natolik, že později není schopen bojovat nejen proti HIV, ale i proti jakékoliv další infekci. Znamená to totální destrukci imunitního systému, což se rozvná neschopnosti bránit se běžným infekcím a některým nádorovým onemocněním, projev nemoci AIDS.  

2) infikované buňky zůstávají v klidu, infekce trvá, ale člověk je bez příznaků, je pouze tzv. přenašeč.

 

Příznaky infekce HIV:

Obecně můžeme průběh infekce charakterizovat jako bezpříznakové období, které je vystřídáno vedlejšími příznaky, které nahrazuje samotné onemocnění AIDS.

- mezi vedlejší příznaky patří:

 • zvětšení uzlin (třísla, krk, paže),
   
 • úbytek hmotnosti větší než 10%,
   
 • horečka, 
   
 • noční pocení, 
   
 • herpetická infekce, vyrážka,
   
 • průjmy.

 

Imunitní systém:

V prostředí, ve kterém žijeme, se vyskytují mikrooranismy, které jsou často pro člověka nebezpečné. Řadíme mezi ně:

 • viry,
   
 • bakterie, 
   
 • mikroskopické houby (plísně, kvasinky),
   
 • paraziti.

Úkolem imunitního systému je bránit tělo proti škodlivým mikroorganismům. Imunitní sytém bojuje s nemocemi pomocí speciálních buněk, jsou jimi bílé krvinky - Lymfocyty T a B. V případě zasažení organismu vyvíjí zvláštní druh proteinu - protilátky. Vytvoření protilátek trvá v řádech dnů, týdnů a měsíců a naše tělo si je dokáže zapamatovat (říkáme tomu imunita). Umělé vkládání protilátek do těla se nazývá vakcinace. Vůči viru HIV se však imunitní stát nemůžeme! 

 

AIDS:

Jedná o anglickou zkratku, která v překladu znamená Syndrom získaného selhání imunity. Jedná se o soubor příznaků a infekcí, který je následkem poškození imunitního systému člověka virem HIV. Je to závažné onemocnění, které je získané rizikovým chováním jedince. Onemocnění je nevyléčitelné.  Průběh onemocnění se dá pouze zpomalit, léčí se vedlejší příznaky antiretrovirovými léky. 

Mezi příznaky AIDS patří:

 • závažné infekce napadající tyto orgány: plíce, mozek, trávící trubice, kůže - př. průjmy, poruchy zraku, meningitida, kašel s horečkou, herpes,
   
 • nádorová onemocnění - v 35% se jedná o Kaposiho sarkom - kožní skvrny a utzly postihující kůži a vnitřní orgány, může se vyskytovat i nádorové onemocnění lymfatických uzlin),
   
 • neurologická poškození.

 

Způsob přenosu:

 • skrze nechráněný pohlavní styk (preejakulát, sperma, vaginální sekret),
   
 • krevní cestou: sdílením kontaminovaných injekčních stříkaček, jehel,
  roztoku a dalšího nádobíčka, inječním podáváním krevních derivátů, transfúzí (od roku 1987 dochází ke kontrole),
                
 • z infikované matky na plod při porodu nebo kojením. 

Virus nepřenáší domácí zvířata ani hmyz. Možné riziko existuje všude tam, kde dochází ke styku s kontaminovanou krví (neodborná tetováž, akupunktura, manikúra, pedikúra, sdílením žiletek, zubních kartáčků, hřebenů a dalších věcí běžné denní potřeby). 

 

Jak se HIV infekce nepřenáší:

V rámci běžného společenského styku se jedná to tyto způsoby:

 • stiskem ruky, 
   
 • přátelským polibkem na tvář nebo ústa, 
   
 • nápojem v restauraci, 
   
 • na záchodě, v koupelně či v bazénu, 
   
 • telefonováním společným přístrojem

 • v tělocvičně či posilovně,
   
 • při běžné návštěvě v domácnosti či v nemocnici, 
   
 • společným používáním příborů, 
   
 • ložním anebo spodním prádlem, 
   
 • v metru či jiných dopravních prostředcích. 

 

Prevence:

 • abstinence sexuálního styku,
   
 • znalost zdravotního stavu partnera,
   
 • věrnost, 
   
 • správné používání kondomu, 
   
 • nebýt / přestat být injekčním uživatelem drog, 
   
 • nesdílet injekční stříkačky, jehlty, roztok a další nádobíčko, 
   
 • dbát na používání sterilních nástrojů (tetovací salón apod.)


Důležité kontakty:

Bezplatná linka pomoci AIDS tel.: 800 144 444

 

Možnosti testování?

Praktický lékař

Testování by měl zprostředkovat praktický lékař, je kryté ze zdravotního pojištění, tzn. mělo by být provedeno bezplatně. 

 

Nemocnice Znojmo, mikrobiologické oddělení

Možnost anynomního tetování, odběr je zpoplatněn

tel.: 515 215 218

 

AeskuLab

Odběrové místo: Tovární 14, Znojmo

Telefon - odběry: 733 673 306

Odběr je zpoplatněn

 

Léčba? 

Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, inf.odd.

Klinika infekčních chorob / AIDS Centrum - MUDr. S. Snopková

Jihlavská 20, 639 01 Brno
tel.: 532 232 017

e-mail: snopkova.svatava@fnbrno.cz

 

 

Použité odkazy:

http://www.aids-pomoc.cz/
http://nemoci.vitalion.cz/aids/
http://www.aids-hiv.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/AIDS 
https://www.fnbrno.cz/klinika-infekcnich-chorob/k1460

Aktualizace: 20.11.2017