Zdravotní


V této sekci se budeme zabývat zdravotní problematikou.

Naleznete zde informace o nemocech, které nejvíce trápí cílovou skupinu uživatelů drog.

Konkrétně se jedná o:

 

Dále zde naleznete informace o duševních nemocech (oblast psychiatrie), které mohou být spojené s braním...

 

 Zvláštní pozornost si zaslouží téma S U B S T I T U Č N Í   L É Č B Y.