Testování na přítomnost drog

Testování blízkých na drogy je velmi vážné rozhodnutí. Jde o velký zásah do důvěry mezi rodičem a dítětem, mezi partnery...

Možná se váš blízký chová tak, že tomu nerozumíte. Ptáte se ho na drogy a on jejich užívání popírá. Možná doufáte, že se všechno zlepší, když bude výsledek negativní..?

Pravda je ale většinou taková, že ani negativní výsledek příliš nepomůže. Většinou nezačnete dotyčnému důvěřovat, ale naopak přemýšlíte o tom, jestli nebyl test kazový, jestli testy nějak nepodvedl, jestli jste ho neotestovali příliš brzo nebo příliš pozdě apod.

Přijďte se k nám poradit!

Než se pro testování tedy skutečně rozhodnete, pouvažujte nad následujícími otázkami:

Test na drogy je negativní. Uvěříte mu, že se nic neděje? Bude najednou všechno v pořádku? Jak se asi bude cítit váš blízký, když s otázkami ani po otestování nepřestanete?

Co si počnete, když bude výsledek negativní? Začnete mu věřit? Přestanete mít obavy? Co budete dělat dál?

Co když bude výsledek pozitivní? Mohl přece vyjít špatně!? Otestujete ho znovu? A kolikrát? Co se potom stane? Budete křičet, nebo udržíte emoce na uzdě? Máte jistotu, že se pak něco změní? Pokusili jste se dopředu dohodnout na tom, co se stane? Co budete dělat dál? Víte, kam se obrátit? Kde hledat pomoc?

Promysleme si tedy důkladně, zda se do testování pustíte. A jestli si nakonec řeknete, že ano, pokuste se na tom s dotyčným domluvit. Zeptejte se ho, co si o tom myslí. Domluvte se na tom, kdy a jak by k testování došlo, co by se dělo, kdyby byl výsledek pozitivní a co by se dělo, kdyby byl negativní. Testování by mělo být časově jasně ohraničené, abyste nebyli v roli dozorce, který může kdykoli přijít a něčeho se dožadovat.

Pamatujte však, že výsledek testu vám s jistotou neřekne:

 • jestli váš blízký drogy užívá pravidelně, dlouhodobě...
 • jak velký s nimi má problém,
 • nezaručí vám, že si drogu nedá odpoledne nebo za pár dní,
 • nepomůže vám pochopit, co se děje a proč se v poslední době chová divně.

Řekne Vám pouze s určitou mírou pravděpodobnosti, jestli v posledních dnech váš blízký drogu užil, nebo neužil.

Vnímejte tedy testování spíše jako jeden z prostředků, jak vašeho blízkého motivovat k abstinenci.

 

 Jednorázové orientační testy (testy z lékáren)

 • Jednorázové orientační testy na detekci drog.
 • Používají se ve firmách, školách nebo při silničních kontrolách.
 • Dokáží detekovat následující drogy: metamfetamin - pervitin, amfetamin, opiáty, kokain, benzodiazepin, marihuanu, hašiš.
 • K detekci lze použít: sliny, pot, stěr povrchu, moč.

 

IMG_20150623_142411.jpg IMG_20150623_142538.jpg IMG_20150623_142735.jpg IMG_20150623_142801.jpgIMG_20150623_142959.jpgIMG_20150623_143425.jpg IMG_20150623_150923.jpg IMG_20150623_151556.jpg

 

 

 

 

Výhody a nevýhody jednorázových orientačních testů

Výhody:

 • Nízká cena (cena testů se pohybuje od 35 kč po 678 kč/dle typu testu a počtu detekovaných drog).
 • Rychlost/jednoduchost provedení (výsledek testu do 15 minut).
 • Dostupnost (testy lze zakoupit v kterékoliv lékárně či na e-shopech např. zde nebo zde)

 

Nevýhody:

 • Jde o testy orientační.

Nemáme jistotu, co přesně výsledek znamená, ani jestli je výsledek pravdivý. Testy jsou obvykle spolehlivé na cca 95% (podle typu testu), ale někdy mohou vykázat falešně pozitivní výsledek, tedy, že test vypadá, jako by dotyčný drogu užil, a přitom to tak není. Pokud je tvrzení testovaného v rozporu s výsledkem testu, je nutné provést test laboratorně.

Nejčastějšími důvody, kdy drogové testy vykazují falešnou pozitivitu/negativitu jsou vady testu, špatná manipulace s testem a užívání nejrůznějších léků (např. některá antidepresiva) či jejich kombinace.

 

To, že jde o testy orientační a ne zcela spolehlivé, v praxi znamená například následující:

 • když si dáme k snídani makový závin, mohou nám vyjít pozitivně testy na opiáty,
 • po pár dnech (někdy i hodinách) abstinence, vyjdou testy negativně, tzn. že neodhalí občasné užívání, případně užití před několika hodinami či dny,
 • u některých látek je to naopak a testy vycházejí pozitivně i po několika dnech až týdnech abstinence (např. intenzivní užívání marihuany může mít za následek pozitivní výsledek testu i po několika týdnech naprosté abstinence).

 

Laboratorní testy

 • Pro takovéto testování je potřeba mít laboratorní vybavení na toxikologickou analýzu a biologický vzorek od testované osoby. Množství drogy, které se dá v těle ještě zjistit, se přitom pohybuje v řádu nanogramů v mililitru vzorku!
 • S ohledem na finanční nákladnost některých testů se nejčastěji provádějí právě testy z krve a moči (z moči lze detegovat drogy déle než z krve).
 • Laboratorní testy dokážou rozlišit, zda je dotyčný aktuálně intoxikovaný nebo drogu v nedávné minulosti užil (tedy zda se např. v krvi nachází aktivní THC nebo jen jeho metabolity). 
 • Drogy lze detekovat z krve, moči, potu, slin, vlasů

 

Doba prokazatelnosti drog

 • Doba, po kterou je možné užívání drogy z laboratorních testů odhalit, záleží na konkrétní návykové látce (typu drogy, množství účinné látky, často užití), na biologickém vzorku a na individuálním fungování metabolismu konkrétního jedince. Trochu záleží i na hmotnosti člověka, jeho pitném režimu, věku, pohlaví a rychlosti metabolismu.
 • Tabulka uvádí, jak dlouho lze drogu zachytit, tedy jak dlouho od posledního užití drogy se dá zjistit, že dotyčný drogu užil.

 

Doba prokazatelnosti drog byla konzultována s Ústřední toxikologickou laboratoří v Praze.

 Droga

Moč

Pot, sliny

Krev

Poznámky

THC (marihuana)

1-30 dní

max do 14 dní

max do 14 dní

dle intenzity užívání, z moči při občasném užívání se testy negativizují do 14 dnů, detekce z krve při občasném užívání do 10 dnů. Po velmi intenzivním a dlouhodobém užívání můžou být testy pozitivní i déle než měsíc.

 Pervitin

3-21 dní

 1-3 dny

 1-3 dny

dle intenzity užívání, z moči při občasném užívání se testy negativizují do 7 dnů

MDMA (extáze)

max 14 dní

24 h

24 h

dle intenzity užívání, z moči při občasném užívání se testy negativizují do 7 dnů

Kokain

12-24 h

do 24 h

do 24 h

 

Heroin

2-3 dny

 1-2 dny

 1-2 dny

 

 

Kde se lze nechat otestovat?

 

Kontaktní centrum ve Znojmě

Vzhledem k finanční náročnosti jednotlivých testů a jejich krátké expirační lhůtě nedisponujeme testy na centru.

Testování na přítomnost drog však můžeme provést za následujících podmínek:

 • Zájemce o testování se telefonicky či osobně domluví s pracovníky KC.
 • Dotyčný si sám zakoupí a přinese požadovaný test.
 • Po otestování očekáváme od dotyčného navazující spolupráci v podobě docházení na individuální konzultace.

 

Ve Znojmě je možnost si nechat provést orientační test na přítomnost drog v moči:

 

SYNLAB
Dyjská 6
669 02 Znojmo 

tel.: 515 266 147, cena za jeden test na určitou látku je cca 200,- Kč

nebo

Nemocnice Znojmo
MUDr. Jana Jánského 11
669 02 Znojmo

tel.: 515 215 509 nebo 512, cena za multitest (THC, morfin, kokain, barbituráty, metamfetamin, metadon, benzodiazepiny, amfetaminy, extáze, triciklické antidepresiva) je 765,- Kč 

či toxikologický test 

Ústřední toxikologická laboratoř  

Detekce jedné látky v rámci Ústřední toxikologické laboratoře stoji do 500,- Kč (pro příklad: průkaznost marihuany/THC/max. 500,-Kč, průkaznost pervitin + marihuana do 1.000,- Kč).

K vzorku moči je většinou zapotřebí přiložit i žádanku od lékaře, postačí praktického.

U mimopražských žadatelů lze vše vyřídit poštou, ale je třeba dodržet řadu podmínek (odběr, uchování, přeprava, rychlost převozu). Výsledky jsou hotové zhruba do týdne (šlo-li o vzorek se žádankou, pak jsou zaslány k lékaři, který žádost vystavil, u něj probíhá i úhrada).

Máme-li zájem o tento způsob testování, je rozumné dopředu svůj případ konzultovat s odborníkem z Ústřední toxikologické laboratoře, tel. 224 911 267. S ním se domluvíme na nejvhodnějším odběrovém materiálu, způsobu odběru, podmínkách dopravy a vyzvednutí výsledků.

 

Kam se obrátit, když si nevím rady?

 

Kontaktní centrum ve Znojmě

Využijte poradenství v Kontaktním centrum ve Znojmě, které nabízíme v rámci osobních  konzultací.

 

Online drogové poradny

Anonymně se můžete obrátit také na online drogové poradny, např: 

http://www.drogovaporadna.cz/

http://www.extc.cz/poradna.html

http://www.cppt.cz/internetova-poradna

http://www.laxus.cz/index.php?page=telefonicka-a-internetova-poradna

http://www.prevcentrum.cz/Webova-poradna

 

Právní poradna A.N.O. 

V Právní poradně A.N.O. se zabývají právním poradenstvím souvisejícím s problematikou užívání nelegálních drog. Informují o právech a povinnostech v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního i ostatních souvisejících oblastech.

Nabízejí odborné konzultace týkající se právní pomoci v otázkách drogové problematiky:

 • zaměstnancům zařízení poskytujícíh služby uživatelům drog, ostatním profesionálům a odborné veřejnosti,
   
 • uživatelům a bývalým uživatelům drog v jednotlivých typech péče, kteří se dostali do konfliktu se zákony nebo se dostali do konfliktu s trestním zákonem nebo řeší jiné právní problémy, které jim vznikly v souvislosti s užíváním drog,
   
 • experimentující mládeži,
   
 • příbuzným uživatelů drog a experimentující mládeže.

 

Zdroj: www.drogovaporadna.cz, www.drogovetesty.cz, www.drogovy-test.cz