Občanský průkaz

Bez občanského průkazu se bohužel neobejdete skoro nikde, ale na druhou stranu zase víme, že někdy je pro Vás velmi komplikované si ho zase pořídit, proto několik rad, jak na něj :-)

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Při ztrátě:

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost. 

K vyřízení občanky tedy potřebuješ RODNÝ LIST, dříve i fotografii, ale od 1.1.2012 Tě na městském úřadě vyfotí sami a už dostaneš nový formát občanky (vypadá jak kreditka nebo nový řidičák).

Nemáš rodný list? Obrať se na matriku v místě Tvého narození. Tam Ti ho vyřídí za 100,- poplatek. Pokud jseš daleko od místa Tvého narození, tak se můžeš obrátit na nás a my Ti pomůžeme sepsat žádost o rodný list (a zaslal bys ji na matriku v místě bydliště, ale ne vždy to může vyjít) nebo se obrátit na kurátora na ÚP, který zažádá za Tebe a ještě ho můžeš požádat o finance - dávka mimořádné okamžité pomoci (max. 1000,-) na poplatek rodného listu a občanky.

Když nebudeš mít u sebe rodný list, tak vem s sebou Tvého kamaráda s platnou občankou, který dosvědčí Tvou totožnost. 

Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Takže Ty už nic nevyplňuješ!

Správní poplatek je ve výši 100,- a v případě opakované ztráty můžeš dostat pokutu až 10 000,- Kč! (výše pokuty záleží na úředníkoví, který Ti novou občanku vyřizuje).

Při skončení platnosti:

Vezmeš starou občanku a půjdeš na městský úřad, tam předložíš občanku (vypíšeš formulář, pokud Tě nemají v nové databízi už)  a NEPLATÍŠ žádný poplatek

Typy občanek:

  • občanské průkazy se strojově čitelnými údaji občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let.. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a  s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu,
     
  • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:

-     s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,

-     s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

-     s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva, nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Lhůty pro vyřízení:

  • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předána,
  • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Převzetí občanského průkazu jinou osobou, než která podala žádost o jeho vydání, je vyloučeno!

Kam se obrátit

  • věc můžete vyřídit bez ohledu na trvalý pobyt, takže u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ve Znojmě – Městský úřad Znojmo, Pražská 59, budova Policie ČR, tel.: 515 216 363),

 

Zdroj: http://www.znojmocity.cz/jak-si-vyridit-obcansky-prukaz/d-24424

Aktualizace: 16.3.2016