Právní poradna A.N.O.

V Právní poradně A.N.O. se zabývají právním poradenstvím souvisejícím s problematikou užívání nelegálních drog. Informují o právech a povinnostech v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního i ostatních souvisejících oblastech.

Nabízejí odborné konzultace týkající se právní pomoci v otázkách drogové problematiky:

  • zaměstnancům zařízení poskytujícíh služby uživatelům drog, ostatním profesionálům a odborné veřejnosti,
     
  • uživatelům a bývalým uživatelům drog v jednotlivých typech péče, kteří se dostali do konfliktu se zákony nebo se dostali do konfliktu s trestním zákonem nebo řeší jiné právní problémy, které jim vznikly v souvislosti s užíváním drog,
     
  • experimentující mládeži,
     
  • příbuzným uživatelů drog a experimentující mládeže.

 

Zde naleznete odkaz na webovou poradnu. 

Zdroj:www.asociace.org