Literatura

Není nad možnost si přečíst psané slovo i ze strany uživatelů a odborníků.

Doporučujeme osobní výpovědi uživatelů či rodičů v těchto knihách:

Burroughs, W. 2011. Feťák. MAŤA.

Burton-Phillips, E. 2008. Mé syny zničil heroin. Brno: Jota.

F., Christiane. 2010. My děti ze stanice ZOO. Ostrava: Oldag.

Felscherinow, Ch. a Vukovic, S. 2014. Christiane F. Můj druhý život. Ostrava: OLDAG.

Frey, J. 2007. Milion malých střípků. Praha: Columbus.

Gregoryová, S. a Tierney, M. 2006. Zapomeňte, že jste měli dceru. Brno: JOTA.

John, R. 1989. Memento. Bratislava: Smena.

Keuls, Y. 1990. Matka Davida S., narozeného 3.července 1959. Praha: Panorama.

Motýl, P. a Pecha, R. 2013. Perníková chaloupka. Protimluv.

Vaverková, K. 2000. Bílá moc. Benešov: Start.

Vondrka, J. 2004. Smrt jménem závislost. Praha: Portál.

Žilák, K. 2005. Pusinka. JOTA.

Žilák, K. 2007. Jehla. JOTA

Nebo odbornou literaturu:

Barnardová, M. 2011. Drogová závislost a rodina. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton.

Dupal, L. 2010. Kniha o marihuaně. MAŤA.

Hajný, M. 2001. O rodičích, dětech a drogách. Praha: Grada.

Kalina, K. 2003. Drogy a drogové závislosti. Praha: Úřad vlády ČR.

Kalina, K. 2008. Terapeutická komunita. Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. Praha: Grada.

Kalina, K. 2008. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada.

Kolektiv autorů sdružení SANANIM. 2007. Drogy otázky a odpovědi. Praha: Portál, s.r.o.

Miovský, M. a kolektiv. 2008. Konopí a konopné drogy. Grada.

Nepustil, P. 2014. Bez léčby to jde - proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci. Brno: muni PRESS.

Nešpor, K. 2007. Návykové chování a závislost. Praha: Portál.

Preston, A. 2007. Průvodce léčbou v terapeutické komunitě: praktická příručka pro uživatele drog . Praha: Úřad vlády ČR.

Vavřinková, B. a Binder, T. 2006. Návykové látky v těhotenství. TRITON.