Kontakt

Společnost Podané ruce o.p.s.

Kontaktní centrum ve Znojmě

Horní Česká 4

669 02 Znojmo

GSM: +420 777 916 270 (vedoucí služby), 
GSM: +420 778 765 885 (pracovnice)

Na uvedená telefonní čísla je možné volat v pracovní dny vždy od 8:00 do 16:30 hodin.

E: kcentrum.zn@podaneruce.cz

 

PROVOZNÍ DOBA

pondělí - pátek 8:30 - 16:30

 

Provozní doba je dále rozdělena do časů pro individuální konzultace, terénní programy a provoz kontaktní a poradenské služby.

KONZULTACE

Jedná se o individuální poradenskou a terapeutickou práci určenou jak samotným klientům, tak i příbuzným a blízkým uživatelů drog. Konzultace probíhají pouze po předchozím telefonickém objednání na čísle +420 777 916 270.

TERÉNNÍ PROGRAMY

Záměrem je vyhledávat a nabízet pomoc osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci, jež je spojená s nelegálními návykovými látkami. Jedná se o práci tzv. v terénu, která probíhá jak ve městě Znojmě, tak na venkově. S pracovníky je možné kontaktovat se za pomocí služebního telefonu (+420 732 625 592 anebo +420 778 765 855).

KONTAKTNÍ CENTRUM (kontaktní a poradenská služba)

Nízkoprahové zařízení, které nabízí prostory pro časově omezený pobyt – možnost hygieny, zdravotní ošetření, program výměny jehel a stříkaček, orientační testování infekčních chorob a dále pomoc a podporu při řešení aktuální situace či zprostředkování léčby ze závislosti.


Mapa jak se k nám dostaneteNapište nám

(např: info@domena.cz)

captcha

(Opište červené znaky)