Stanovisko SPR k Revolution Train

Chceme vám dát vědět, že Společnost Podané ruce, o.p.s., nespolupracuje na projektu „Revolution Train“ a ani ho nijak nepodporuje.

Projekt, který v nejbližších dnech zavítá do Znojma, je podle nás v rozporu s dobrou praxí v oblasti primární prevence a nenaplňuje standardy kvality MŠMT pro tento typ programů.

Všem školám a dalším zájemcům vřele doporučujeme využívat certifikované preventivní programy.

Naše organizace takovéto programy nabízí, více zde http://prevence.podaneruce.cz/

 23518947_1465402546829173_3703869120214288856_n.png

K tvz. protidrogovému vlaku - Revolution Train, se vyjádřila i předsedkyně Sekce primární prevence Asociace nestátních organizací, Helena Fialová. 

„Zastáváme názor, že tento projekt spadá do kategorie neefektivní primární prevence. Využívá zastaralé metody a přístupy, nezapadající do dlouhodobé celonárodní strategie. … Rádi bychom apelovali na všechny instituce, které se podílí na zprostředkování programů pro žáky, aby přestali používat neúčinných prostředků v prevenci rizikového chování a vycházeli z národní strategie a využívali doporučení MŠMT.“sděluje předsedkyně Sekce primární prevence A.N.O. Helena Fialová.

Stanovisko sekce a bližší informace zde http://www.asociace.org/aktuality/reakce-a-n-o-na-clanek-s-nazvem-jezdi-po-republice-a-odrazuje-deti-od-drog-drahy-a-neucinny-spas-kritizuji-protidrogovy-vlak-odbornici/